Weergaven:

Alfabetische lijst

Hieronder vindt u een alfabetische lijst van onderwerpen. Als u op het betreffende onderwerp klikt, gaat u naar de pagina waarop over het betreffende onderwerp informatie is te vinden.

A
Aansprakelijkheid en bestuur (WBTR)

Administrateur, instructie
Aftrekbaarheid contante giften
Archief
Akoestiek
Alcoholbeleid in de kerk
Ambulante predikant
ANBI-regels
Arbo-regels
Asbest
Auteursrechten
AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
B
Beeld & geluid
Begraafplaatsen
Begroting & jaarrekening
Begroting tips begroting 2023
Belasting en kerk
Beleggen
Beleid en beheer
Beleidsontwikkeling

Beroepingswerk
Bezettingsbijdrage (& vacaturebijdrage etc)
BHV (Bedrijfshulpverlening)
Boekhouding en ICT
BTW
C
CCBB (Classikaal College voor de Behandeling van Beheerszaken)
Cloud  (Lees 'digitale gegevens' en daaronder 'privacy')
College van kerkrentmeesters
Communicatie
Contante giften
Contantloos betalen
Coronacrisis en kerk
Cijfers en feiten Protestantse Kerk
D
Datalekken
Digitale gegevens
Doop- belijdenis- en huwelijksregisters
Duurzaamheid
Duurzame pastorie
E
eHerkenning
Erepenningen
Erfgoedwet
Erfstellingen en legaten
F
Feiten en cijfers Protestantse Kerk
Fiscale vragen
Fondsenwerving
FRIS  (Financieel Registratie en Informatie Systeem t.b.v. financieel toezicht PKN)
G
Gebouwen (beleidsterrein, overzicht)
Gedragscode vrijwilligers (model)
Gehandicaptenbeleid en kerkgebouw
Geld (beleidsterrein, overzicht)
Geldwerving
Geluid
GCBB (Generaal College voor de Behandeling van Beheerszaken)
Generale regelingen
Groene kerk
Grote gevers beleid
H
Handboek Kerkgebouwen
Herbestemmen kerkgebouwen
Horeca en kerk
I
IB-47 verplichting
Insignes
Internetveiligheid
K
Kalender voor kerkrentmeesters
Kamer van Koophandel 
Kerkbalans (info kennisbank) (direct naar website www.kerkbalans.nl)
Kerkblad maken
Kerkelijke medewerkers
Kerkelijk werkers
Kerkmusici
Kerkorde
Kerkrecht
Kerkrentmeesters
Kerktorens
Kerk-TV
Kosters en beheerders
L
Ledenadministratie
Legal Entity Identifier (LEI-verklaring)
Legaten
LRP 
M
Mensen (beleidsterrein, overzicht)
Monumenten
N
Nalaten
O
Onderhoudsplannen (Modellen)
Onderscheidingen
Ordinantie 11
Organisatie (beleidsterrein, overzicht)
Orgelbank (aan- en verkoop tweedehands kerkorgels)
Orgelzaken
OZB en de kerk
P
Pacht
Pastorie
Pastorie onderhoud
Penningmeester, instructie
Periodieke schenkingen
Personeel
Pionieren, pioniersplekken
Predikanten
Privacy
Q
Quotum landelijke kerk
R
Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE)  (modellen)
Roerend erfgoed
Rouw- en trouwdiensten
S
Samenwerking gemeenten 
SBKG'en
SILA
Stichting oprichten
Steunverlening  (Commissie Steunverlening)
Solidariteitskas
Solvabiliteitsverklaring
Subsidies
T
Tijdelijke verhuur
Trouwdiensten
U
UBD (Uitbetaalde Bedragen aan Derden, voorheen IB 47)
UBO
V
Veiligheid
Veilige kerk (omgang met elkaar)
Vennootschapsbelasting
Verhuur kerkelijke ruimten
Vermogen
Verzekeringen
VOG (Verklaring Omtrent Gedrag)
Vrijwilligers
Vrijwilligersovereenkomst
Vrijwilligersvergoeding
Vrijwilligers en aansprakelijkheid
W
Website maken
Wijkgemeenten (en beheer)
Woningen
Woonruimte predikant
Z
Zonnepanelen