Weergaven:

 

Inhoud: Kosters en kosters-beheerder | Websites
 

Kosters en kosters-beheerder

Ten behoeve van de zorg voor het kerkgebouw en de goede gang van zaken binnen het gebouw tijdens de kerkdiensten en door de week, kunnen de kerkrentmeesters zich laten bijstaan door een koster of een koster-beheerder.

Meer informatie vindt u op de website van de Protestantse Kerk. Een directe link vindt u: hier. 

In de arbeidsvoorwaardenregeling kerkelijke medewerkers vindt u ook nadere regelingen rond de betaling van kosters en de mogelijke provisieregeling. U vindt de arbeidsvoorwaardenregeling op deze pagina.  

Het hoofdstuk over kosters in de Handleiding Kerkrentmeesters 2019 vindt u: hier.

Terug naar: inhoud

Websites:

Beroepsgroep Kosters van het CNV

Pagina 'koster' op website Protestantse Kerk

Terug naar: inhoud