Weergaven:


InhoudOrgeladviesDe orgelbank
 

Orgeladvies

De Commissie orgelzaken (COZ) van de VKB is er om, wanneer er sprake is van nieuwbouw of restauratie van een pijporgel, een advies uit te brengen. Voor de nodige ingrepen, met name bij monumentale orgels, is een advies verplicht voordat het CCBB (Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken) toestemming zal geven voor de ingreep.

Hierbij vindt een globaal onderzoek plaats (De ‘beknopte inspectie’) waarbij een orgelbouwkundig adviseur, die de situatie ter plekke onderzoekt, zijn bevindingen weergeeft in een rapport.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om de commissie bij een restauratie of een groot-onderhoudsproject te betrekken. Contactgegevens:

E-mail: orgelzaken@kerkrentmeester.nl
Telefoon: 078 6393663

Onder verantwoordelijkheid van de COZ is een brochure samengesteld onder de titel 'Zorg voor het orgel'.  U vindt de brochure hier in A4 formaat.
U vindt de brochure hier opgemaakt als katern: (uit printen als boekje op printer die tweezijdig kan printen met omslag over de 'korte zijde')

Relevante websites zijn:

www.orgelbouwers.nl (Vereniging van orgelbouwers in Nederland)
www.cvon.nl   (College Van Orgeladviseurs in Nederland)
www.civo-holland.nl (Certificerings Instituut Voor Orgeladviseurs)


Terug naar: inhoud

De orgelbank

De orgelbank is een serviceverlening voor kerken die een pijporgel willen verkopen. De orgelbank bemiddelt niet zelf, maar heeft als doel vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Bij inschrijving zijn eenmalig kosten verschuldigd.

Meer informatie vindt u op www.kerkmarkt.nl.

Wanneer uw advertentie wordt goedgekeurd krijgt u bericht en wordt de advertentie zichtbaar op www.kerkmarkt.nl.

Terug naar: inhoud