Weergaven:

Orgeladvies

De Commissie orgelzaken (COZ) van de VKB is er om, wanneer er sprake is van nieuwbouw of restauratie van een pijporgel, een advies uit te brengen. Voor bepaalde werkzaamheden (zie kerkorde ord. 11-22-1) bij monumentale orgels is een adviesrapport verplicht voordat het Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken toestemming zal geven voor de ingreep. Hiervoor zal de gemeente een advies moeten laten opstellen door een adviseur conform de bepaling in de Generale regeling 12 artikel 1

Aan het begin van een orgelproject is het verstandig om een Beknopte Inspectie te laten uitvoeren zodat duidelijk wordt in hoeverre er werkzaamheden aan het orgel noodzakelijk zijn zowel voor de korte als voor de langere termijn. Het inspectierapport geeft duidelijkheid ten aanzien van de conditie van het orgel en de werkzaamheden die zouden moeten worden uitgevoerd. De kosten hiervoor bedragen € 275 ex. btw.

Contactgegevens:

E-mail: orgelzaken@kerkrentmeester.nl
Telefoon: 078 6393663

 

 

Brochure Orgelzaken

Onder verantwoordelijkheid van de COZ is een brochure samengesteld onder de titel 'Zorg voor het orgel'.  U vindt de brochure in A4 formaat hier.
 

Terug naar: inhoud

 

 

Overige links 

Ten aanzien van het binnenklimaat in kerken en de invloed op pijporgels heersen nog wel eens misverstanden. Klik hier voor een artikel van de hand van orgeladviseur Steensma dat gaat over orgels en lage temperaturen. 

Download hier de brochure van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed met als titel "Orgels en binnenklimaat".

Relevante websites zijn:

www.orgelbouwers.nl (Vereniging van orgelbouwers in Nederland)
www.cvon.nl   (College Van Orgeladviseurs in Nederland)
www.civo-holland.nl (Certificerings Instituut Voor Orgeladviseurs)


Terug naar: inhoud

 

 

De orgelbank

De orgelbank is een serviceverlening voor kerken die een pijporgel willen verkopen. De orgelbank bemiddelt niet zelf, maar heeft als doel vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Bij inschrijving zijn eenmalig kosten verschuldigd.

Meer informatie vindt u op www.kerkmarkt.nl.

Wanneer uw advertentie wordt goedgekeurd krijgt u bericht en wordt de advertentie zichtbaar op www.kerkmarkt.nl.

Terug naar: inhoud