Weergaven:


Vele oude kerktorens zijn eigendom van de burgerlijke gemeente. Deze situatie dateert nog uit 1798 toen door een wet van Napoleon de eigendom van bijna alle kerktorens aan de burgerlijke gemeente is toegewezen. Bij een dergelijke eigendomssituatie is ook de burgerlijke gemeente als eigenaar verantwoordelijk voor het onderhoud.

Zie het uitgebreide artikel hierover van de hand van mr. Lasche uit het VKB-maandblad 'Kerkbeheer' van juni 2017. Klik hier voor het artikel. 

Aan de VKB is een adviseur gelieerd die gespecialiseerd is in ‘kerktorens’. Hij kan advies uitbrengen in situaties waar b.v. de eigendomssituatie ter discussie wordt gesteld. Neem contact met ons op als het nodig is.

Ook de Stichtingen voor Behoud Kerkelijke Gebouwen, die verwant zijn aan de VKB, kunnen wellicht van dienst zijn. Zie voor de SBKG voor uw regio: www.sbkg.nl.   

Verder is een relevante website: www.torenuurwerk.nl.