Weergaven:

 

Inhoud: Beeld & geluid | Adviseur akoestiek  | De LOK
 

Beeld & geluid

Binnen de kerk wordt gebruik gemaakt van verschillende communicatiemiddelen. Er zijn nog maar weinig kerken zonder een geluidsinstallatie. Een ander voorbeeld is het gebruik van een beamer voor de liturgie en het zingen van de liederen. Hiervoor is bij diverse leveranciers apparatuur beschikbaar. Dit geldt ook voor het opnemen van de diensten en het digitaal beschikbaar stellen ervan. Ten aanzien van het geluid in de kerk zijn er diverse technische oplossingen denkbaar. Daarnaast speelt de akoestiek in het gebouw een belangrijke rol. In de rubriek 'partners' op onze website zijn diverse goede leveranciers te vinden die u verder op weg kunnen helpen.

Bij de toepassing van audio-visuele middelen om kerkdiensten en andere bijeenkomsten te ondersteunen dan wel uit te zenden, komen vaak ook vragen rond privacy en auteursrechten boven. De informatie daarover vindt in deze kennisbank op de pagina 'communicatie' onder het beleidsveld 'organisatie'.

Terug naar: inhoud

Adviseur akoestiek 

Via de Commissie Orgelzaken (COZ)  van de VKB is er een adviseur of partner aan de VKB gelieerd, die kerkelijke gemeenten kan bijstaan op het vlak van de akoestiek. Zie hiervoor de bureau's die u vindt op onze pagina 'partners & adviseurs' / netwerk, bij 'akoestiek en geluid'. Klik: hier.  

Terug naar: inhoud

De LOK

Interessant in verband met geluidstechniek en aanverwante zaken is wellicht de website van de Landelijke Organisatie voor Kerktechniek: www.delok.nl.       

Terug naar: inhoud