Weergaven:


Inhoud: Veiligheid gebouw | Asbest Eigenaar verantwoordelijk | Veiligheid op de werkplek, Risico Inventarisatie en Evaluatie | Incidenten en geweld | Ook dit is 'veilige kerk' | Veilige kerkgang in coronatijd Relevante documenten 
 

Veiligheid gebouw

Tot 2008 was een eigenaar van een kerkgebouw verplicht een gebruiksvergunning aan te vragen. Inmiddels is deze verplichting vervallen.

Er bestaat momenteel een meldingsplicht, vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Deze verplichting geldt wanneer in een gebouw of ander bouwwerk meer dan 50 personen tegelijk verblijven.

In het nummer van Kerkbeheer van april 2018 zijn over diverse aspecten rond veiligheid in de kerk artikelen verschenen.  U vindt het nummer: hier. Een overzichtsartikel over veiligheid in de kerk vindt u: hier.  

Terug naar: inhoud

Asbest

In december 2017 verscheen er een interessant artikel over asbest. Zie: hier. Bij het verschijnen van dit artikel was er sprake van een Asbestdakenverbod per 2024. Inmiddels is bekend dat er voorlopig geen verbod op asbestdaken komt. De Eerste Kamer heeft op 4 juni 2019 het wetsvoorstel van het kabinet verworpen.

Terug naar: inhoud

Eigenaar verantwoordelijk

De eigenaar van een kerkgebouw is verantwoordelijk voor de veiligheid van het gebouw en zal alles in het werk moeten stellen om ook de brandveiligheid van het gebouw te waarborgen.

De VKB heeft een checklist beschikbaar de brandveiligheid in het kerkgebouw geïnventariseerd kan worden. Door het gebruik van de checklist kunnen knelpunten in kaart worden gebracht en waar nodig verbeteringen en aanpassingen plaatsvinden. Zie voor de links: onder

Terug naar: inhoud

Veiligheid op de werkplek, Risico Inventarisatie en Evaluatie

Ook de kerkelijke omgeving hoort een veilige werkplek voor kerkelijk medewerkers en vrijwilligers te zijn. Zie over dit onderwerp (ARBO & BHV) meer: hier.

In verband met de inzet van vrijwilligers ligt het soms qua aansprakelijkheid en verzekering complex, als deze worden ingezet voor niet kerk-eigen werkzaamheden (zoals verbouwingen). Een belangwekkend artikel over aansprakelijkheid en verzekering stond in Kerkbeheer van april 2018. U leest het: hier
  (pagina 16).

Terug naar: inhoud

Incidenten en geweld

Naar aanleiding van diverse incidenten heeft het CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken) in december 2016 een factsheet uitgebracht dat ingaat op veiligheidsmaatregelen in verband met mogelijke geweldsincidenten. Lees ook het opiniërende artikel dat eerder verscheen op de VKB site. Op 11 november 2020 verscheen er een lezenswaardig artikel in dagblad Trouw over dit onderwerp. U leest het: hier.

Met name in de winkelbranche zijn er modules ontwikkeld om op een makkelijke manier medewerkers en leidinggevenden te trainen op dit thema. Zie de website van het CBL (Centraal Bureau Levensmiddelenhandel): www.supermarkt.nl.  

Terug naar: inhoud

Ook dit is 'veilige kerk'

Ook de omgang met elkaar in de kerk en met name met kwetsbare mensen in ons midden of op ons pad hoort bij het thema 'veilige kerk'. Zie hierover meer bij het thema 'vrijwilligers', klik hier

Terug naar: inhoud

Veilige kerkgang in coronatijd

In 2020 is de corinacrisis ontstaan. Bij de mogelijkheid van kerkgang in coronatijd vraagt het extra maatregelen om de onderlinge veiligheid (tegen besmetting en verspreiding van het coronavirus) te waarborgen. Eén van de eerste VKB notities daarover vindt u: hier

Gedurende het verloop van de coronacrisis wijzigt de situatie regelmatig. De meest actuele informatie vindt u op de website van de Protestantse Kerk. Zie: hier.  

Terug naar: inhoud

Relevante documenten zijn:

Infoblad Omgevingsvergunning en melding brandveilig gebruik Bouwbesluit 2012

Brandveiligheid en ontruiming kerkgebouwen

Model Ontruimingsplan

Brochure Zorg voor de veiligheid in kerkgebouwen

Checklist Zorg voor de veiligheid in kerkgebouwen

Factsheet CIO inzake veiligheid en mogelijke geweldsincidenten

Ook dit is 'veilige kerk'

Terug naar: inhoud