Weergaven:

Archief

Volgens de Kerkorde (Ordinantie 11, artikel 2, lid 7) is één van de taken van het college van kerkrentmeesters het beheren van de archieven van de gemeente. Het is een belangrijke activiteit waaraan door kerkrentmeesters in de drukte van alledag soms onvoldoende aandacht wordt gegeven.

Het archief is niet alleen bedoeld voor het vastleggen en toegankelijk maken van in het verleden gemaakte afspraken en verplichtingen (en vormt dus het collectieve geheugen van de gemeente) maar het is ook een belangrijke bron voor historisch onderzoek in de toekomst..

Het juni nummer 2018 van "Kerkbeheer' is voornamelijk gewijd aan archivering. U kunt dat nummer digitaal lezen. Zie: hier.  

Het hoofdstuk over archief in de Handleiding Kerkrentmeesters 2019 vindt u: hier.  

Interessante artikelen zijn ook: 'Kerkelijk archiefbeheer' en 'Digitaal archief'.

Door de digitale ontwikkelingen zijn er in de archiefwereld nieuwe vragen bij gekomen. Hierover kunt u ook meer lezen op de pagina 'Communicatie'.  

Op de website van de Protestantse Kerk is de nodige informatie te vinden voor de archiefbeheerder in de kerk.  Een directe link vindt u: hier.