Weergaven:


Inhoud: Kerkmusici info | Websites

Kerkmusici 

De kerkmusicus heeft een belangrijke rol in de eredienst. Muziek inspireert en begeleidt de gemeentezang. Een interessant artikel hierover verscheen in Kerkbeheer oktober 2017. Lees: hier.  

In de generale regeling 9 zijn bepalingen opgenomen over zaken als de zorg voor de kerkmuziek, niveaus van de kerkmuziek, benoemingsprocedure, rechtspositie en arbeidsvoorwaarden. In ordinantie 5 over de eredienst zijn in artikel 6 bepalingen opgenomen over de kerkmusicus.

Aanstelling als kerkmusicus kan op basis van arbeidsovereenkomst, maar is onder voorwaarden ook mogelijk als vrijwilliger. Een artikel over de positie van kerkmusici in de Protestantse Kerk in Nederland en de Generale Regeling 9 leest u hier.

Op de website van de Protestantse Kerk treft u informatie aan over opleiding, rechtspositie en salariëring. U vindt een directe link: hier. 

Voor de organist-vrijwilliger vindt u gegevens op de website van de Protestantse Kerk: hier.  (per dienst is de fiscaal vrijgestelde vergoeding 5 uur x het uurtarief - 2022 wederom 5,- per uur - dus € 25,- per dienst)

Terug naar: inhoud

Websites

- Pagina 'kerkmusicus' op website Protestantse Kerk

- Website: www.huisvandekerkmuziek.nl.

Terug naar: inhoud