Weergaven:


InhoudCommissie Begraafplaatsen VKB | Landelijke Organisatie Begraafplaatsen | Downloads


Commissie Begraafplaatsen VKB

Meer dan een kwart van de leden van de VKB heeft een kerkelijke begraafplaats in eigendom. De Commissie Kerkelijke Begraafplaatsen van de VKB heeft een aantal documenten ontwikkeld die kerkelijke gemeenten kunnen gebruiken bij de uitvoering van het beheer van een begraafplaats. In april 2017 is er een nieuwe editie van het Vademecum verschenen. Het Vademecum is hét standaardwerk voor beheerders van kerkelijke begraafplaatsen en is verkrijgbaar via de webshop. Zie: hier.

Het aprilnummer van 'Kerkbeheer' van april 2021 is voor een groot gedeelte aan vragen rond begraafplaatsen gewijd. Zie: hier.

Interessante artikelen zijn:
'Beheer van een kerkelijke begraafplaats in een wereldstad'
'De inhoud en betekenis van grafrechten' en 'Vennotschapsbelastingplicht voor begraafplaatsen'
'De nieuwe richtlijn kerkelijke begraafplaatsen van GCBB'
'Natuurbegraven: een taak voor protestantse gemeenten?
'Schade aan grafmonumenten'


Terug naar: inhoud

Landelijke Organisatie Begraafplaatsen

Een interessante website is de website van de Landelijke Organisatie Begraafplaatsen (LOB): www.begraafplaats.nl 

Een artikel over de LOB vindt u: hier (uit 'Kerkbeheer' april 2021)

Terug naar: inhoud

Downloads

Model uitvoeringsbesluit Kerkelijke begraafplaatsen

Modelreglement begraafplaatsen incl. modeldocumenten

Vennootschapsbelastingplicht en de begraafplaats

Vademecum herziening Hoofdstuk 15 belastingen

Terug naar: inhoud