Weergaven:


Inhoud: Predikanten | Ambulante predikant | Interim predikant | Meer informatie | Beroepingswerk, solvabiliteitsverklaring etc. | Bond van Nederlandse Predikanten

Predikanten

Een plaatselijke gemeentepredikant is niet een werknemer in dienst van de kerk. De predikant is een ambtsdrager die beroepen wordt en die ten behoeve van het predikantswerk wordt voorzien van ‘levensonderhoud’ en ‘onderdak’. Zo is de bijzondere rechtspositie van predikanten te begrijpen. De predikant ontvangt een traktement en de kerkenraad dient een pastorie ter beschikking te stellen.

Deze bijzondere rechtspositie is binnen de Protestantse Kerk uiteraard uitgewerkt in een uitgebreide arbeidsvoorwaardenregeling.

Terug naar: inhoud

Ambulante predikant

Als er tijdelijk wegens ziekte of zwangerschap van de eigen predikant een vervangende dominee nodig is, kan er vanaf 2019 een beroep gedaan worden op een pool van ambulante predikanten. Lees voor meer informatie: hier.   

Terug naar: inhoud

 

Interim Predikant

Een interim-predikant inschakelen?
Meestal worden uitdagingen in de kerk op eigen kracht opgelost. Soms echter, sta je met elkaar op een kruispunt of heeft een gemeente te maken met zo’n taaie kwestie dat het helpt als hier professionele hulp bij wordt geboden. Een interim predikant is niet de oplossing, maar helpt u wel te zoeken naar uw oplossing:

- In geval van een fusie die niet loopt

- Een conflict wat sluimert of is opgelaaid

- Bij beleidsvragen die een professionele aanvulling kunnen gebruiken

- Als het vertrek van een voorganger niet zomaar leidt tot een opvolger

- Hoe moet het verder nu onze predikant is losgemaakt?

Met welk kerkgebouw willen we de toekomst in?

- Hoe kunnen we in deze tijd van krimp toch volwaardig kerk zijn?

 

Kijk voor meer informatie en mogelijkheden op de website van In Between, netwerk van interim-predikanten.

Meer informatie

Op de website van de Protestantse Kerk in Nederland vindt u meer informatie

- Pagina ‘gemeentepredikant’ op de website vindt u: hier.  

- Informatie over ‘beroepingswerk’ vindt u: hier.  

- Rechtpositie en regelingen vindt u: hier. 

- Artikel over Predikanten in tijdelijke dienst vindt u: hier

Terug naar: inhoud

Beroepingswerk, solvabiliteitsverklaring etc.

In de Handleiding voor Kerkrentmeesters staat goed beschreven wat er komt kijken bij het beroepingswerk. Te bestellen via de webwinkel.  

Informatie over beroepingswerk en welke stappen er gezet moeten worden, van aanvragen solvabilitetsverklaring tot bevestiging vindt u op de website van de Protestantse Kerk zie: hier.  

Terug naar: inhoud

Bond van Nederlandse Predikanten

De website van de Bond van Nederlandse Predikanten vindt u: hier. 

Terug naar: inhoud