Weergaven:

 

Inhoud: Duurzaamheid | Goed voorbeeld doet goed volgen | Zonnepanelen
 

Duurzaamheid

Op het gebied van duurzaamheid en kerken zijn diverse initiatieven ontwikkeld. Zo bestaat de website www.groenekerken.nl  waarop plaatselijke kerken hun initiatieven op het gebied van duurzaamheid kenbaar kunnen maken. Tevens is er een toolkit te vinden waarmee kerken op allerlei facetten, zowel binnen als buiten het kerkgebouw, kunnen inzoomen en waar ze handige tips en doorverwijzingen kunnen ontvangen.

Al geruime tijd hebben de gezamenlijke kerken (via het CIO-K) een collectief inkoopcontract waaraan alle kerkgemeenschappen in Nederland kunnen deelnemen (zie: www.energievoorkerken.nl).   

Daarnaast is het als kerk verstandig om eens te bekijken op welke wijze binnen de kerkelijke gebouwen het energieverbruik kan worden teruggebracht. Over de specifieke vragen die samenhangen met het verduurzamen van de pastorie kunt u bijgaand artikel lezen.

In het julinummer 2018 van 'Kerkbeheer' is extra aandacht besteed aan duurzaamheid. U kunt het nummer digitaal raadplegen. Zie: hier. Een aantal interessante artikelen zijn: 'Duurzaam kerkrentmeesterschap', 'Energiebesparing'  en: 'Isolatie van monumentale kerkgebouwen'. 

In het aprilnummer 2021 van 'Kerkbeheer' vindt u een interessant artikel over verduurzaming van kerkgebouwen van de hand van Gerrit Jan van der Kolm: 'Het klimaatprobleem en onze kerkgebouwen'

In het meinummer 2022 van 'Kerkbeheer' vindt u een interessant artikel over verduurzaming van kerkgebouwen, ventilatie en subsidies

In de webwinkel van de Protestantse Kerk is een boek over duurzaam beleggen te koop: Investeren als een goed rentmeester.    

De VKB heeft een aantal adviesbureaus als partner geselecteerd die met hun kennis en ervaring de plaatselijke gemeente kunnen adviseren zijn bij het nemen van diverse maatregelen om het binnenklimaat in het kerkgebouw zo goed mogelijk in te regelen en te beheersen. Met name bij monumentale kerkinterieurs en pijporgels is een goed geregeld binnenklimaat van groot belang.

In verband met de gestegen energiekosten in 2022 heeft het CIO-K een advies uitgebracht voor de winter 2022-23. Zie ook het nieuwsbericht  van september jl. en het nieuwsbericht van december 2022.. 

Terug naar: inhoud

Goed voorbeeld doet goed volgen

De Mercer-Marsh Award 2016 leverde een tweede plaats op voor de Bethlehemkerk in Hilversum, die samen met de buurt aan energiebesparing deed. Bekijk hier de video. 

GroeneKerken heeft in mei 2023 een stappenplan zonnepanelen gepubliceerd. Download het document hier.

Terug naar: inhoud

Zonnepanelen

Kerkgebouwen en verenigingsgebouwen (ook pastorieën natuurlijk) kunnen geschikt zijn voor het aanbrengen van zonnepanelen. Niet elke kerk is daar geschikt voor, met name oudere en monumentale kerken vallen af of vragen een eigen benadering. Regelmatig wordt ons bureau de vraag gesteld hoe het zit met zonnepanelen en btw. 

Voor pastorieën en kosterswoningen geldt met in gang van 2023 dat zonnepanelen zonder BTW (0-tarief) geleverd worden. Bepalend hiervoor is of het gebouw een woonfunctie heeft of niet. Controle bij de fiscus hiervan vindt plaats aan de hand van het BAG-register. Dat is te vinden via https://bagviewer.kadaster.nl/ Voor andere gebouwen geldt de onderstaande tekst.

 

Door het opwekken van energie, zal de kerk zeer waarschijnlijk ook energie terug leveren aan het net. Dat is een met btw belaste activiteit. Op het moment dat een kerk zonnepanelen exploiteert, is de kerk voor in ieder geval die activiteit dus een btw-ondernemer. De hoeveelheid van de teruglevering kan afgelezen worden aan de hand van een omvormer of app met een slimme meter. Over die teruggeleverde energie moet de btw worden berekend en afgedragen.

Voor de kosten die toerekenbaar zijn aan de btw-belaste teruglevering van energie, mag de btw worden teruggevraagd. Om die reden mag de btw op de aanschaf en installatie van de zonnepanelen worden teruggevraagd. Voor kerken kan het dus interessant zijn om goed na te gaan wat de verwachte teruglevering van energie wordt. Op basis daarvan kan immers het btw voordeel worden berekend. Vervolgens moet ieder jaar aangifte worden gedaan en moet de btw worden berekend die de kerk verschuldigd is vanwege de teruglevering van energie.

Voorbeeld:
Als een kerk 10.000 kilowattuur zonnestroom opwekt en hiervan 5.000 kilowattuur aan het stroomnet wordt geleverd tijdens de opwekking, kan in dit geval 5.000/10.000 van de btw op de aanschaf teruggevraagd worden.

Kleine ondernemersregeling
Bij een totale btw-omzet tot € 20.000 per jaar kan een vrijstelling worden geclaimd voor kleine ondernemers (OVOB, voormalige KOR). Belangrijk is om te realiseren dat de kleine ondernemersregeling geldt voor de totale omzet van de kerk, dus niet alleen de omzet vanwege de teruglevering van energie. De vrijstelling brengt met zich mee dat de kerk een vrijgestelde ondernemer wordt. De eerder teruggevraagde btw van zonnepanelen moet dan worden herzien. Is dit bedrag hoger dan €2.500,- dan moet dit in 5 jaar terugbetaald worden (20% per jaar). Deze regel gaat van start na het jaar van aanschaf van de zonnepanelen, en duurt 4 jaar. Heeft een kerk dus vorig jaar zonnepanelen aangeschaft en daarbij meer dan € 2.500 aan btw in aftrek gebracht? Dan kan het zinvol zijn om de vrijstelling nog niet aan te vragen. Afhankelijk van de grootte van de teruggaaf is het wijs om vooraf in te schatten of de inspanningen opwegen tegen het voordeel. 

 Terug naar: inhoud