Weergaven:


Kerkbalans is de gezamenlijke actie van een aantal Nederlandse kerken voor de geldwerving ten behoeve van de plaatselijke gemeenten en parochies. In Kerkbalans werken samen: de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland, de Protestantse Kerk in Nederland, de Oud-Katholieke Kerk van Nederland en de Evangelische Broedergemeente.

De Actie Kerkbalans wordt sinds 1974 aan het begin van elk jaar, in de tweede helft van januari, gehouden. De deelnemende kerken doen in die periode een beroep op hun leden voor een financiële bijdrage. Elk jaar gaan tienduizenden vrijwilligers op pad om bij hun mede-kerkleden een verzoek om een financiële bijdrage voor de kerk te bezorgen en om die later in de vorm van een toezegging weer op te halen.

Informatie over de actie Kerkbalans vindt u op: www.kerkbalans.nl.