Weergaven:

 

Inhoud: De kerkorde | Ordinantie 11
 

De kerkorde

De kerkorde is het statuut en het reglement van de kerk. Zij regelt de rechten en plichten en onderlinge verhoudingen van personen en lichamen die zich, betaald of onbetaald, inzetten voor de Protestantse Kerk.

Het hoofddocument is de kerkorde en de ordinanties.
Deze zijn te lezen op de site van de Protestantse Kerk.. Hier vindt u naar de betreffende pagina een directe link.   

In het VKB maandblad Kerkbeheer stond in de zomer van 2017 een interessant interview met een jonge theoloog en jurist over kerk en recht. Lees het: hier.   

De ordinanties worden uitgewerkt in generale regelingen, die elk jaar aan de actualiteit worden aangepast (zoals de hoogte van vergoedingen bijvoorbeeld). Generale regelingen zijn ook op de site van de Protestantse Kerk te vinden. Hier vindt u naar de betreffende pagina een directe link

Het is van belang dat (nieuwe) ambtsdragers zich regelmatig informeren over de inhoud van de kerkorde aangezien zij zich anders onbedoeld schuldig kunnen maken aan onzorgvuldig bestuur.

Hoofdstuk uit Handleiding Kerkrentmeesters 2019 over kerkrecht, bezwaren en geschillen vindt u: hier.
Hoofdstuk uit Handleiding Kerkrentmeesters 2019 over kerkrecht en organisatie van de kerk vindt: hier.

Terug naar: inhoud

Ordinantie 11 voor kerkrentmeesters

Voor kerkrentmeesters is vooral ordinantie 11 (de vermogensrechtelijke aangelegenheden) verplichte kost. Gelukkig slechts de eerste zes pagina’s. Met een halfuurtje lezen bent u volledig op de hoogte. Zie voor de tekst kerkorde:  hier   (klik voor ordinantie 11 bij de inhoudsopgave van de kerkorde op de betreffende regel).

Omdat de beheerstructuur van een kerkelijke gemeente binnen de Protestantse Gemeente best uniek is (met een kerkenraad en aparte colleges van kerkrentmeesters en diakenen, waarbij de diaconie ook een aparte rechtspersoon is), lijk het van belang van tijd tot tijd daar even bij stil te staan. Hebben wij zelf nog door hoe de verhoudingen en bevoegdheden formeel liggen? Laat staan partijen waarmee we zaken doen. Zie een interessant artikel (KB juni 2021): hier. In het septembernummer 2021 komt: dit.

Zie voor een aantal interessante artikelen over verhouding beleid en beheer en over beheer in gemeenten met wijkgemeenten op de pagina over beleidsontwikkeling.  

Terug naar: inhoud