Weergaven:


Inhoud: Verhuur | Rouw- en trouwdiensten | Pacht | Relevante DocumentenHoreca


Verhuur

Veel kerkelijke gebouwen worden niet alleen door de eigen gemeente gebruikt maar ook verhuurd aan derden. Dit kan b.v. een koor, een vereniging of een politieke organisatie zijn. In verband hiermee is een modelhuurovereenkomst opgesteld die naar wens op de eigen situatie kan worden afgestemd.

Een kerkenraad zal zich tevoren moeten bedenken aan wie het kerkelijke gebouw beschikbaar kan worden gesteld. In de notitie Tarieven en beleid verhuur kerkelijke ruimten wordt daar nader op ingegaan.

In verband met de mogelijke (tijdelijke) verhuur van een pastorie of een andere woning zie in de kennisbank bij 'gebouwen' > 'pastorie & woning'.

Terug naar: inhoud

Rouw- en trouwdiensten

Met betrekking tot de tarieven voor het beschikbaar stellen van de gebouwen is een dus oriënterende notitie beschikbaar, ook waar het rouw- en trouwdiensten betreft.

Terug naar: inhoud

Pacht

Vanouds is bekend dat kerkelijke gemeenten en ook diaconieën grond bezitten die verpacht wordt. Pachtzaken vereisen specifieke kennis. Het Kantoor Kerkelijke Goederen (KKG) is o.a. gespecialiseerd in pachtzaken. Zie voor meer informatie: hier.   

Terug naar: inhoud

Relevante documenten:

Rouw- en trouwdiensten
Tarieven en beleid verhuur kerkelijke ruimten 
Model Huurovereenkomst kerkgebouwen 

Terug naar: inhoud

Horeca

Veel gemeenten gebruiken de beschikbare wijkgebouwen voor horeca-exploitatie. Er is sprake van zaalverhuur, met of zonder catering, aan organisaties en personen binnen en buiten de gemeente. Het kan een interessante vorm van aanvullende geldwerving zijn. Over de vraag aan wie men wel of niet wil, mag en kan verhuren worden gedachten gewijd in de notitie Tarieven en beleid verhuur kerkelijke ruimten’

Ondertussen moeten gemeenten met horeca-activiteiten wel rekening houden met wat extra aandachtvelden:

Personeel-gerelateerd: Afspraken met kosters-beheerders veranderen (andere salarisschalen, provisies), en het begeleiden van beheerders (bijvoorbeeld inzake inkoopbeleid) vergt extra managementvaardigheden.

Wet- en regelgeving: Op het terrein van Arbowetgeving en veiligheid gelden voor gemeenten met horeca speciale regels. En aansprakelijkheid van de gemeenten en huurders dient in een huurovereenkomst goed te worden geregeld. Kijk voor RI&E (met horeca): hier. 

Fiscaliteit: Gemeenten met horeca kunnen te maken krijgen met Btw-afdracht (zie voor dit onderwerp elders in de kennisbank: ‘geld’ >’ fiscale zaken’).

Een aantal aandachtspunten ten aanzien van alcoholbeleid in de kerk vindt u in bijgaande  notitie 'alcoholbeleid in de kerk'.   

Terug naar: inhoud