Weergaven:

KENNISBANK PROTESTANTS KERKBEHEER

Info ‘kerkbeheer’ op website Protestantse Kerk in Nederland.

De landelijke Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland in Utrecht is niet alleen het kantoor van de landelijke organen van de kerk. Integendeel. Het is ook de uitvoeringsorganisatie van heel wat kerkelijke regelingen die van belang zijn voor het kerkelijke leven in de plaatselijke gemeenten. Maar ook toerusting en het informeren van lokale ambstdragers gebeurt vanuit Utrecht. Ook op het gebied van ‘kerkbeheer’.

Dat betekent dat er bij de Dienstenorganisatie heel wat expertise en ervaring bestaat op terreinen die voor kerkrentmeesters van belang zijn. Ook bij de helpdesk van de Dienstenorganisatie komen allerhande vragen binnen van kerkrentmeesterlijke aard. Natuurlijk wordt dan ook op de website van de Protestantse Kerk heel veel informatie geplaatst, die kan helpen om vragen te beantwoorden, zonder dat je hoeft te bellen of een mail hoeft te sturen. In de Kennisbank van de VKB wordt bij heel veel onderwerpen mede verwezen naar informatie op de website van de Protestantse Kerk. Omdat alle informatie die voor kerkrentmeesters van belang zijn een beetje verspreid staat op de website van de kerk, hebben we hieronder alle informatie zodanig verzameld, dat ze per beleidsonderwerp is te vinden, zoals de VKB daarmee werkt.

Verschil VKB en Dienstenorganisatie?

Er wordt wel eens gevraagd: wat is nu het verschil tussen adviezen en informatie die we van de Dienstenorganisatie kunnen krijgen en die we van de VKB kunnen krijgen. In principe is er niet zoveel verschil. Maar de Dienstenorganisatie is natuurlijk wel het ambtelijke kantoor van de kerk, en ook uitvoeringsorganisatie (bijvoorbeeld bij predikantstraktementen en financieel toezicht). Dat houdt in dat zij in hun adviezen dicht in de buurt moeten blijven van de formele regels. Dat is ook logisch.

De VKB kijkt soms met de lokale kerkrentmeester wat meer op een pragmatische manier mee. Dat wil niet zeggen, dat zij regelingen of juridische kaders aan hun laars lappen, integendeel, maar soms geldt ook bij het kerkbeheer wel degelijk de bekende one-liner van Jan de Koning, eens minister van sociale zaken in ons land: ‘als het niet kan zoals het moet, moet het maar zoals het kan’. Als we ons maar bewust zijn van wat we doen, dus met kennis van zaken. Welnu, die kennis van zaken is zowel bij de VKB als bij de Dienstenorganisatie aanwezig.

Beleidsveld ‘Mensen’

* ARBO & BHV
  
Veilige gemeente | Protestantse Kerk in Nederland
   FAQ PKN | Veilige gemeente
* Kerkelijk werkers
  
Kerkelijk werker | Protestantse Kerk in Nederland
   FAQ PKN | Kerkelijk werkers
* Kerkmusici
  
Arbeidsvoorwaarden kerkmusicus | Protestantse Kerk in Nederland
   FAQ PKN | Arbeidsvoorwaarden kerkmusici
* Kosters en beheerders
  
Arbeidsvoorwaarden koster(-beheerder) | Protestantse Kerk in Nederland
   FAQ PKN | Arbeidsvoorwaarden koster
* Onderscheidingen
* Personeel – overig
  
Arbeidsvoorwaarden kerkelijk medewerkers | Protestantse Kerk in Nederland
   Arbeidsvoorwaarden andere kerkelijke medewerkers | Protestantse Kerk in Nederland
   FAQ PKN | Arbeidsvoorwaarden kerkelijk medewerkers algemeen
   FAQ PKN | Arbeidsvoorwaarden andere kerkelijke medewerkers
   FAQ PKN | Georganiseerd Overleg Medewerkers (GOM)
* Predikanten
  
Arbeidsvoorwaarden predikanten | Protestantse Kerk in Nederland
   FAQ PKN | Beroepingswerk
* Vrijwilligers
  
Arbeidsvoorwaarden vrijwilligers | Protestantse Kerk in Nederland
   FAQ PKN | Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)


Beleidsterrein ‘Organisatie’

* Archief
  
Archiefbeheer | Protestantse Kerk in Nederland
* Beleidsontwikkeling
  
Beleidsplan van uw gemeente | Protestantse Kerk in Nederland
   E-learning Beleid & Bestuur | Protestantse Kerk in Nederland
   Training Kerkrentmeesters | Protestantse Kerk in Nederland
   Migrantenkerken | Protestantse Kerk in Nederland
   FAQ PKN | Migrantenkerken
* Communicatie
  
Communicatie | Protestantse Kerk in Nederland
   FAQ PKN | Communicatie
   Privacy | Protestantse Kerk in Nederland
   FAQ PKN | AVG   
   FAQ PKN | Privacy
   Auteursrechten | Protestantse Kerk in Nederland
   FAQ PKN | Auteursrechten
* Ledenadministratie
  
LRP-netwerk | Protestantse Kerk in Nederland
   FAQ PKN | Ledenadministratie
* Kerkrecht
  
Kerkorde | Protestantse Kerk in Nederland
   FAQ PKN | Vermogensrechtelijke aangelegenheden


Beleidsterrein ‘Geld’

* ANBI-regels
  
ANBI | Protestantse Kerk in Nederland
   FAQ PKN | ANBI
   FAQ PKN | RSIN nummer
* Financiën kerk
  
Modellen jaarrekening en begroting | Protestantse Kerk in Nederland
   FRIS | Protestantse Kerk in Nederland
   Toelichting richtlijn jaarverslag PKN | FRIS documentatie
   FRIS | Veelgestelde vragen  
   FAQ PKN | Vermogensrechtelijke aangelegenheden
* Erfstellingen & legaten
* Geldwerving
  
Fondsen - vraag subsidie aan! | Protestantse Kerk in Nederland
* Kerkbalans
  
Actie Kerkbalans | Protestantse Kerk in Nederland
* PKN afdrachten
  
Kerkrentmeesterlijk quotum | Protestantse Kerk in Nederland
* Vermogen

   Beleggen    (doorscrollen naar 'beleggen')
   Functie en waardering vermogen


Beleidsterrein ‘Gebouwen’

* Beeld & geluid
* Begraafplaatsen

   GCBB Richtlijn begraafplaatsen | Protestantse Kerk in Nederland
   FRIS | Handleiding begraafplaatsen
* Duurzaamheid
  
Duurzaamheid | Protestantse Kerk in Nederland
* Herbestemmen en nevengebruik
* Kerkinterieur
* Kerktorens
* Monumenten
* Orgelzaken
* Pastorie & woning
* Veiligheid
  
FAQ PKN | Veiligheid
   Coronavirus | Protestantse Kerk in Nederland
   FAQ PKN | Corona
   FAQ PKN | Coronaproof collecteren
* Verhuur & pacht